تله مدیسین

در دنیای تکنولوژی و ارتباطات، شاخه ی علم پزشکی و مهندسی پزشکی نیز باید با آن همگام شوند و از ارتباطات و تکنولوژی استفاده کنند. تله مدیسین یا پزشکی از راه دور یکی از مسائل بسیار مهم و پر طرفدار می باشد که بسیار جای کار دارد. از اینرو مهندسین پزشک باید بتوانند تجهیزات پزشکی را به تله مدیسین مجهز کنند.

تله مديسين چیست؟

به دانشی که پزشک را با هر مرکز بهداشتی – درمانی مرتبط می سازد، تله مديسين می گویند. امروزه برای اعمال مراقبت های بهداشتی از تکنولوژی استفاده شده است که با کمک آن به بیمارانی که در راه های دور زندگی می کنند و امکانات لازم برای درمان را ندارند، خدمات رسانی می شود. به این خدمات، تله مديسين می گویند.

تله مدیسین

انواع سرویس های تله مدیسین

اطلاعات و سرویس های صوتی: این دسته از از سرویس ها بر مبنای اطلاع رسانی به وسیله خطوط تلفن مهیا می شود. کم هزینه ترین نوع سرویس اطلاع رسانی پزشکی به وسیله تلفن است که در ایران هم تحت عنوان پزشک در منزل مورد استفاده قرار می گیرد. این سرویسبه ۲ گونه تقسیم بندی می شود:

گروه اول به صورت برون خط (off line): به طور مثال صدای قلب بیمار برای پزشک ارسال و توسط دستگاه ضبط می شود، تا مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و گاهی هم خروجی به صورت منحنی کشیده شده و نتیجه به بیمار اعلام می شود.

گروه دوم به صورت بر خط (on line): به طور مثال صدای بیمار از طریق خط تلفن مستقیم به پزشک می رسد و پزشک همان جا روی آن تصمیم گیری کرده و اعلام نتیجه می کند.

اطلاعات و سرویس های تصویری: از جمله این سرویس ها می توان به کنفرانس ویدئویی و انتقال تصاویر و  پرتو نگاری اشاره کرد. این سرویس ها هزینه بر هستند ولی کاربرد فراوانی دارند. گاهی اوقات با دستگاه های اسکنر این اطلاعات به پزشک معالج می رسد و گاهی هم بوسیله پرتونگاری دیجیتالی این اتفاق رخ می دهد که بطور مستقیم تصاویر به صورت دیجیتالی تبدیل شده و انتقال می یابند. این روش امروزه در مراکز پرتونگاری رایج است.

کاربردهای سرویس های تله مدیسین

 مشاوره از راه دور : که به وسیله ابزار گوناگونی اتفاق می افتد مثل تلفن ، پست و یا کنفرانس ویدئویی

آموزش از را دور:  در جهان امروز این موضوع به اثبات رسیده است که توسعه هر علمی نیازمند آموزش گروه های متخصص آن علم است. در ۳ حوزه مطرح می شود : – آموزش از راه دور – دسترسی به اطلاعات از راه دور – آموزش بهداشت از راه دور tele education دارای مزایای زیادی است از جمله اینکه به دلیل کاهش رفت و آمد بیماران و متخصصان مخارج عمومی کاهش یافته و دیگر اینکه میزان اطمینان به مراکز بهداشتی درمانی افزایش و تبادل اطلاعات بین مراکز درمانی بهبود می یابد.

 فوریت های پزشکی و کمک به آسیب دیدگان: به دلیل اینکه در مواقع ضروری و حساس حوادث طبیعی و غیر مترقبه ، دسترسی به فوریت های پزشکی دشوار است با وجود تله مدیسین می توان راه را کوتاه کرده و عملیات کمک را با سرعت بیشتری انجام داد.

 جراحی از راه دور: جراحی از راه دور توسط روبات ها و سیستم های پزشکی پیشرفته انجام می شود ولی به دلیل هزینه بر بودن این روش هنوز در کشورهای در حال توسعه انتقال مناسب نیافته و محدود به کشورهای توسعه یافته شده است. ۲ مشکل اساسی در جراحی از راه دور مطرح است: یکی عدم اطمینان لازم بیماران از روش های جراحی از راه دور است که باید با آموزش صحیح این مشکل حل شود و دیگری عدم لمس کردن پزشک به صورت مستقیم است که پیش بینی می شود به زودی کیفیت لمس کردن روبات ها بالا رفته و این مشکل برطرف شود.